Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
György Vókó
A büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: György Vókó
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

Témakiírás
A büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői

Kiíró: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Doktori Iskola
Témavezető: Vókó György
A kutatási téma leírása:
A büntető felelősségre vonás folyamatában egymáshoz szorosan kapcsolódó szakaszokról van szó, melyek közül bármelyik szerepének az esetleges elhanyagolása, nem kellő figyelemmel kísérése, tudományos kutatásának háttérbe szorítása, a többi hatásfokát ronthatja le.
Nagyon időszerű és megalapozott tudományos törekvést tükröz, hogy bűncselekmény elkövetésétől, a büntető eljárás megindulásától az utógondozás befejezéséig, sőt a mentesülést követően a bűnügyi nyilvántartásból törlésig tartó folyamatot, mint egységes egészet vizsgáljuk, mint olyat, amely a társadalommal összeütközésbe kerülő személyt hivatott oda újra visszavezetni, ott elismertetni, éppen a társadalom, a többi ember védelme érdekében. Úgy kell hatékonynak lenniük az egyes büntetéseknek, intézkedéseknek, hogy megfeleljenek a jogállamiság követelményeinek is. Nagyon időszerű ezt akkor kutatás tárgyává tenni, amikor megkezdődött a büntetőjogi szankciórendszer korszerűsítése, továbbá a gyakorlatban érvényesülésüket biztosító büntetés-végrehajtási szervezet fejlesztése.
A téma lehetőséget kínál olyan fontos jogintézményekkel való foglalkozásra, mint az egyes szankciók tartalmát képező jogkorlátozások határai, a garanciarendszer működése, az ebben közreműködő szervek tevékenységének színvonala.
Az ember és az emberiség védelmében szükséges a jogsértésekre történő állami reakció és a jogsértések megelőzése terén az embert – mint tettest és sértettet egyaránt – kell középpontba állítanunk. Az állam reakciója foglalja magában a jogsértés alapjául szolgáló társadalmi konfliktusra adott választ, a jövő büntetőjogának a büntetési célokat is az emberre – mint individuumra és mint társadalmi lényre – tekintettel kell majd megfogalmazni. Ha az igazságot úgy fogjuk fel, mint az egyenlő méltósággal és szabadsággal bíró emberek közti biztonság és béke megteremtésének és fenntartásának a mértéke és eszköze, akkor a büntetést sem legitimálhatjuk csak az igazságosság megvalósításával, hanem szükség van egy – a különféle álláspontoktól eltérő – közelebbi vagy távolabbi célra.
A bűnüldöző, az igazságügyi és ezen belül a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének minősége, jogszerűsége alapvető feltételként befolyásolhatja a szankcionálás eredményességét. Ennek akár részeiben, akár komplexitásában vizsgálata fejlődést szolgáló, gyakorlatban is hasznosítható lehet.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )