Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Varga
Jogi kultúránk az európai és globális távlatban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Csaba Varga
Location of studies (in Hungarian): PPKE-JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

Jogi kultúránk az európai és globális távlatban

Témavezető: Varga Csaba

A kutatási téma leírása:

Az európai egységesülés és benne hazánknak az Európai Unió egyik szereplőjévé válása jogrendszerünk tagozódását, jogi kultúránk azonosságának megőrződését, az elmúltból hozott hagyományaink sorsát érintően jogelméleti síkon is megválaszolandó kérdéseket tesznek fel. Egyik oldalról ez a magyar jogrendszer, jogi kultúra és hagyomány, eddig kialakult készségeink és megújulási képességünk (stb.) sorsát érinti, a másik oldalról viszont annak eddig megválaszolatlan kérdését, hogy érdemben voltaképpen mi is az európai jog, az Unióban egyesült nemzeti kultúrák és hagyományok örvében minek is van esélye arra, hogy európai jogként az abba tagozódott jogrendszerekre ráépüljön, és milyen szerepet tölthet be Magyarország ennek jelen és jövő formálásában. Konvergencia, egység és változatosság, az eddig nemzeti keretben fejlődötteknek lehetőségei igényelnek válaszadást. A vizsgálandó terület viszont nemcsak a hatások, visszahatások, valamint megszüntetve megőrződések kérdésköre, hanem vizsgálódást feltételez a jogi kultúra, jogtudomány, jogi oktatás jövőbeni szerepe, a kontinentális s az angolszász jog különállásának jövője, az európai bíróságok stílusa tekintetében egyaránt. Drámaian megválaszolatlan topika ebben, vajon a mai ún. európai jognak mi lesz a jövője? Önmagában vegyes halmaz gyanánt különállóként megmaradás, vagy betagolódás az egyes eddig is ismert jogágakba, feltehetően a történeti-elvi-elméleti megalapozás és a tételes nemzeti kifejtés közti egyszersmind alapként és közvetítőként? A válasz az eljövendő megsejtése lehet, egyúttal tehát jövő útjainak kijelölője is.
A kutatás a túlnyomórészt szakspecifikus európai jogi tanulmányoknak jogelméleti konspektusban történő újraelemzését, probléma-centrikus újragondolását előfeltételezi.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )