Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zs. András Varga
Kormányzás és közigazgatás

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Zs. András Varga
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

Tematika
1.A szuverenitás hangsúlyváltozásai Európában
2.A végrehajtó hatalom és az államhatalmi ágak. Kormány és kormányzat
3.Szuverenitás és az Európai Unió
4.Központi és helyi kormányzás
5.A közjog és a magánjog elhatárolása és együtthatása. Alapvető jog és alanyi jog

Irodalom:
Nicholas BAMFORTH – Peter LEYLAND (ed.): Public Law in a Multi-Layerd Constitution, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2003
BLUTMAN László – CHRONOWSKI Nóra: Az Alkotmánybíróság és a közösségi jog: alkotmányjogi paradoxon csapdájában (I.), in: Európai Jog, 2007/2., 3-16. o.
Paul CRAIG – Adam TOMKINS (Ed.): The Executive and Public Law. Power and Accountability in Comparative Perspective, Oxford University Press, 2006
EREKY István: Közigazgatás és önkormányzat, MTA, Budapest, 1939.
Francis FUKUYAMA: Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században, Századvég, Budapest, 2005.
Neil MACCORMICK: Questioning Sovereignty, Oxford University Press, 2001.
René SEERDEN – Frits STROINK (ed.): Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States. A Comparative Analysis, Intersentia Uitgevers Antwerpen – Groningen, 2002.
SÓLYOM László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, Osiris, Budapest, 2001.
PATYI András – VARGA Zs. András: Általános közigazgatási jog, Mandamus Publishing, Budapest, 2008.
CHRONOWSKI Nóra: „Integrálódó” alkotmányjog, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2005.
JAKAB András: A szuverenitás fogalmához kapcsolódó kompromisszumos stratégiák, különös tekintettel az európai integrációra, in: Európai Jog, 2006/2., 3-14. o.
LENKOVICS Barnabás: Polgári alanyi jogok – alkotmányos alapjogok (Alapvető kérdések az alanyi és alapjogok körül), in: Alkotmányosság a magánjogban (szerk.: Sajó András), Complex Kiadó, Budapest, 2006., 107-130.o.
TRÓCSÁNYI László – CSINK Lóránt: Alkotmány v. közösségi jog: az Alkotmánybíróság helye az Európai Unióban, in: Jogtudományi Közlöny, 2007/február, 63-69. o.
JAKAB András: A magyar jogrendszer szerkezete, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs 2007

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )