Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Edit Szűcs
Egységes kockázatértékelési módszer megalkotása a vállalatirányítási rendszerek hatékonyságának növelése érdekében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
business and management
Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business

Thesis supervisor: Edit Szűcs
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Egyetem GTK
Abbreviation of location of studies: DEGTK


Description of the research topic:

A kutatás területe a vállalatirányítási rendszerek közül a szabványosított irányítási rendszereket célozza meg: Minőségirányítási rendszer, Környezetközpontú irányítási rendszer, Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer, Információbiztonsági irányítási rendszer.
A kockázatmenedzsment folyamatának minden 2013 után megjelenő ISO szabvány szerint tanúsított irányítási rendszerek esetében összhangban kell lenni az ISO 31000 -ben szereplő elvekkel és általános útmutatókkal. Ez a jelenleg alkalmazott kockázatkezelési gyakorlatok újragondolásához és jelentős átalakításához vezethet. Az igazi kihívást, és ezzel együtt a várható legnagyobb előnyt, annak a követelménynek a teljesítése jelenti, hogy a kockázatkezelés vállalati kereteinek, illetve a jelentős üzleti célok vonatkozásában alkalmazott kockázatkezelési folyamatoknak mind teljesebben integrálódnia kell a vállalkozás irányítási rendszerébe. Az ISO 31000 szabvány szerinti kockázatmenedzsment megvalósítása jelentős szemléleti váltást jelent a hagyományos kontroll- vagy megfelelés központú megközelítésekhez képest, amelyeknél a különböző hatósági előírásoknak, szabványoknak, illetve ajánlott keretrendszereknek való megfelelés "kényszere" determinálja a kockázatkezelés súlyponti területeit, és a vállalati kockázatkezelés folyamatait gyakorlatilag alárendeli a külső felülvizsgálatokat, auditokat és tanúsítási eljárásokat lefolytató szervezetek, könyvvizsgálók, tanúsítók elvárásainak.
A kutatás fő célkitűzése olyan egységes kockázatértékelési módszer megalkotása, amely valamennyi szabványosított irányítási rendszer és/vagy integrált irányítási rendszer esetében is alkalmazható. Cél, annak feltárása, hogy az integrált irányítási rendszerek esetében jelenleg milyen kockázatértékelési módszereket alkalmaznak illetve milyen kapcsolat azonosítható a kockázatértékelési módszerek és a szervezet hatékonysága között. A vizsgálatokat primer és szekunder kérdőíves adat-felvételezésre, mélyinterjúkra célszerű építeni. A vizsgálati minta többlépcsős rétegzett mintavétel a Magyarországon működő ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28001 szerinti tanúsítással rendelkező szervezetek között. Elméleti megalapozásához széleskörű irodalmi feldolgozás szükséges.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )