Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Potenciálisan bioaktív szerves vegyületek, heterociklusok vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: Péter Mátyus
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A preklinikai gyógyszerkutatás két fontos tudományterületét képezi a szintetikus és gyógyszerkémia. A kutatási téma a preklinikai gyógyszerkutatásra fókuszál, annak a molekulatervezéstől a szintézisen át a hatóanyag optimalizálásáig terjedő szakaszára.
A gyógyszerjelölt molekulához vezető út magas színvonalú szerves és gyógyszerkémiai ismereteket, multi- és interdiszciplináris szemléletet, kreativitást és ezek révén komplex kutatási feladatok megoldását igényli.
A témacsoport magában foglalja a szerves és gyógyszerkémia gyógyszerkutatással összefüggő kutatási feladatai keretében:

 korszerű és új típusú szintézis módszerek, különösen szén-szén kötés létesítésére alkalmas módszerek alkalmazását, továbbá korszerű szerkezetvizsgáló és analitikai módszerek alkalmazását:
• heterociklusos vegyületek kémiája, különösen piridazinok és más nitrogéntartalmú egy- és többgyűrűs heterociklusos vegyületek előállítása és reakcióinak vizsgálata területén
• természetes szerves vegyületek kémiája területén;

 számítógépes kémiai módszerek alkalmazását reakciómechanizmusok vizsgálatára;

 hatóanyag - tervezési módszerek alkalmazását:
• receptor-ligandum kölcsönhatás vizsgálatára, pl.:
homológia modellezés és dokkolás alkalmazását
3D QSAR módszerek alkalmazását
• a gyógyszerhatást befolyásoló egyéb tulajdonságok szerkezeti értelmezésére: pl. ADMET-szerkezet összefüggések vizsgálatát.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )