Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Beáta Lemli
"Ionfolyadékok poláris és apoláris oldószerekkel alkotott biner elegyeinek tanulmányozása "

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
chemistry
Doctoral School of Chemistry

Thesis supervisor: Beáta Lemli
Location of studies (in Hungarian): PTE TTK Általános és Fizikai Kémia Tanszék
Abbreviation of location of studies: PTE


Description of the research topic:

Az ionfolyadékok gyakorlati felhasználása szempontjából egyre nagyobb az igény különböző oldószerekkel, pl. alkoholokkal, vízzel vagy például hexánnal alkotott biner elegyei gyakorlatilag fontos sajátságainak felderítésére és leírására. Ezen vegyületek számos sajátsága, például viszkozitás, polaritás, elektrokémiai és szolvatációs viselkedés megváltozik, társoldószer hozzáadása következtében. Mindemellett a tiszta ionfolyadék rendezett szerkezete is módosul a kation, illetve az anion és a társoldószer közötti intermolekuláris kölcsönhatások révén. A jelölt feladata az oldhatóság szempontjából eltérő természetű anyagok ionfolyadék komponenst is tartalmazó oldószer-elegyeiben történő egyidejű oldásának elősegítése. Ennek érdekében a jelölt ionfolyadékok egyes társoldószerekkel alkotott elegyeinek kísérleti (fluoreszcenciás, fotometriás, Raman spektroszkópiás valamint kalorimetriás) és elméleti kémiai módszerekkel történő tanulmányozását végzi.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )