Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Beáta Lemli
Ionfolyadékok és szén nanoszerkezetek kompozitjainak szerkezete és fizikai-kémiai sajátságaik

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
chemistry
Doctoral School of Chemistry

Thesis supervisor: Beáta Lemli
Location of studies (in Hungarian): PTE TTK Általános és Fizikai Kémia Tanszék
Abbreviation of location of studies: PTE


Description of the research topic:

A szén magasabb szimmetriájú módosulatai (fullerének, szén nanocsövek, grafének, grafén nanoszalagok) tulajdonságainak megismerése a széleskörű felhasználásuk miatt fontos. Ezen anyagok ionfolyadékokban történő oldásukat követően nagyon érdekes fizikai-kémiai sajátságokat mutatnak, melyek jelenleg csak igen kis mértékben ismertek. Mind az ionfolyadékok, mind pedig a szén nanoszerkezetek elektromos, optikai és mechanikai tulajdonságai külön-külön is érdekessé teszik ezen anyagokat. Ugyanakkor az előzetes vizsgálatok szerint ezek kompozitjai teljesen új, egyedi fizikai-kémiai tulajdonságokat mutatnak, melyek természetesen függenek a kompozitok összetételétől. Ezideig még a már széleskörűen alkalmazott „bucky gel”-nek nevezett, lágy összetett anyagok szerkezetére vonatkozó ismeretek is rendkívül korlátozottak, mindamellett az összetétel módosításával számos új forma kialakulása is várható. A jelölt feladata szén nanoszerkezetekből és ionfolyadékokból álló, eltérő összetételű kompozitok kialakítását követően ezek szerkezetének meghatározása. Ehhez fluoreszcenciás, fotometriás, Raman spektroszkópiás, kalorimetriás, valamint elméleti kémiai módszerek kerülnek alkalmazásra.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )