Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
József Bokor
Irányítási célú modellezés és járműdinamikai alkalmazása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
transportation and vehicle engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: József Bokor
Location of studies (in Hungarian): BME KJK
Abbreviation of location of studies: KJK


Description of the research topic:

a./ Előzmények: A modell alapú irányítástervezés eredményessége jelentős mértékben függ a kiinduló modell jóságától. Az irányítási feladattal kapcsolatos modell komponenseit minél nagyobb pontossággal kell meghatározni, míg az egyéb komponensek pontossága nem kritikus. A modellalkotás nehézségét az okozza, hogy a valós rendszer és a szükségszerűen alkalmazott elhanyagolások miatt idealizált modell között mindig eltérés mutatkozik, továbbá a valós modell komponensei az üzemi körülmények között gyakran módosulnak.

b./ A kutatás célja: A feladat olyan modell, illetve modellhalmaz kidolgozása, amelyik a valós rendszertől való eltérést minősíti és az irányítási feladat megoldásához megfelelő pontosságot garantál.

c./ Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye (irodalomkutatás, elméleti számítások, méretezések, értekezés készítése): A modellalkotás során a járműdinamikai rendszer mozgásegyenleteiből illetve mért jeleiből kell kiindulni. A módszertan alapja a mechanikával, a gépjárművek dinamikájával és az irányításelmélettel kapcsolatos egyetemi tanulmányok. A téma kidolgozásához szükséges rendszer identifikációs ismereteket a Ph.D. képzés első időszakában kell elsajátítani.

d./ A szükséges berendezések (meglévő és beszerzendő bontásban): -

e./ Várható tudományos eredmények: Irányítási célú modellalkotás módszertanának kutatása.
A téma kapcsán megoldandó feladatok az alábbiak:
• irányítási célú modell megkonstruálása járműdinamikai feladatra,
• modell komponenseinek pontosítása mért jelek alapján,
• komponensek bizonytalanságának becslése,
• modellezési eljárás tesztelése szimulációs környezetben és laboratóriumi körülmények között (közúti autómodell, repülőgép modell, anyagmozgató gép modell),

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )