Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Paczolay
A közösségi jog és alkotmányossági kérdések

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: Péter Paczolay
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

a közösségi jog szerepének vizsgálata az európai in-tegrációban, megismerkedés az európai integráció jogelméleti és alkotmányelméleti kérdéseivel, valamint a ''közösségi jog" gya-korlati alkalmazásának problémáival.

Konzultációs témák:
A közösségi jog szerepe az európai integrációban.
Az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlata ― a közösségi jog "alkotmányosítása”.
A közösségi jog és a nemzeti alkotmányok viszonya.
A nemzetállam jövője.
Az alkotmánybíróságok szerepe a közösségi és nemzeti jog viszo-nyának megítélésében.
Az emberi jogok és az alapjogi bíráskodás helye a közösségi jog-ban.
Az európai alkotmány politikai és jogelméleti kérdései

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2017-01-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )