Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Judit Sass
Az identitás formálódása a szervezeti érzelmi munka hatására

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Corvinus University of Budapest
media and communctions
Doctoral School of Social Communication

Thesis supervisor: Judit Sass
Location of studies (in Hungarian): BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: TKDI


Description of the research topic:

A társas helyzetekben a megfelelő érzelmek bemutatására vonatkozóan a résztvevők között megegyezések jönnek létre. Ezen szabályoknak normatív és deskriptív összetevői vannak. Bejósolhatóvá teszik a résztvevők számára az interakciókat, a szervezetben, csoportban betöltött szerephez kapcsolódnak. A munkaköri követelményként megjelenő formális/ informális; explicit/implicit szabályok a munkavállalói szerep részeként működnek és arra vonatkoznak, hogy az érzelmeket hogyan kell kifejezni. (Ashfort és Humphrey, 1993) Hochschild (1983) érzelmi munkáról, munkavégzésről tesz említést, és az érzelemszabályozás speciális formájának tekinti ezt az érzelmi kontrollt, amely vonatkozhat a saját és a partnernél megjelenő érzelmek kezelésére is.
Minél gyakoribb és hosszabb idejű a személyes interakció, minél többféle és intenzívebb érzelmek bemutatására van szükség az adott munkakörben, annál nagyobb az érzelemkezelés követelménye a munkakör betöltőjénél. Az érzelmek szabályozása két szinten jelenhet meg: a felszíni szabályozás az érzelem kifejezésénél jelentkezik, míg a mély szabályozás előzetes beavatkozást jelent, hogy megjelenjen a személyben a kifejezendő érzelem.
Az érzelmi kontroll módszereinek elsajátítása a szakmai és szervezeti szocializáció részét képezi. Feltételezhető, hogy ezek az eljárások azonosíthatóak a szakmai identitás alakulásának nyomon követésével. Az érzelemszabályozást kívánó helyzetekben félig-strukturált interjú és kritikus esetek módszerekkel - narratív megközelítéssel - vizsgálható a különböző karrierszakaszokhoz kapcsolódó egyéni tapasztalat. Feltárható, hogy az érzelembemutatási szabályokat hogyan sajátítják el a szervezeti tagok és az, hogy ez az ismeret hogyan járul hozzá az identitás formálódásához.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )