Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Miklós Hadas
Modernitás és maszkulinitás

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Corvinus University of Budapest
media and communctions
Doctoral School of Social Communication

Thesis supervisor: Miklós Hadas
Location of studies (in Hungarian): Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: BCE


Description of the research topic:

A múlt század hatvanas éveitől kezdődően, a feminizmus második hullámának köszönhetően egy-két évtized alatt nem csupán a társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatások intézményrendszere teremtődik meg, hanem a modernitásban korábban létrejött tudományok (a szociológia, a történettudomány, a kulturális antropológia, a pszichológia, és így tovább) hagyományos kánonjaiba is beszivárognak az új nézőpont elemei. E kaleidoszkopikus pluralizálódás összetevője, hogy megjelennek azok a férfiak is, akik saját magukra vonatkoztatják a feminizmusból származó fogalmakat és szemléleti elemeket. A férfikutatások a maszkulinitást, ill. annak társadalmi konstrukcióját nem univerzális érvényű adottságként, hanem a társadalmi nemi viszonylatok által történelmileg és kulturálisan meghatározott, reflexióra méltó, különös emberi tapasztalásként fogják föl. Ma már széles körben elfogadott, hogy a nemek közötti viszony és ennek részeként a férfiasság mintázatainak átalakulása fontos fejleménye az elmúlt évszázadok nyugati történelmének. E változásnak köszönhetően a hatvanas-hetvenes évektől a társadalomtudományokban előtérbe kerülnek azok a megközelítések, amelyek nem kizárólag racionálisan gondolkodó, test és nem nélküli cselekvőknek, valamint nem is a rendszer többé-kevésbé bonyolult függőségi viszonyainak szövevényébe ágyazott következményeknek tekintik tárgyukat, hanem testtel és nemmel (mégpedig társadalmi és biológiai nemmel) rendelkező entitásoknak. E tágan értelmezett témakörben várom a doktoranduszok jelentkezését.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )