Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Margit Balázs
Integrin receptorok génexpressziós vizsgálata humán malignus melanoma progressziójában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
general health sciences
Doctotal School of Health Sciences

Thesis supervisor: Margit Balázs
Location of studies (in Hungarian): DE NK Megelőző orvostani Intézet
Abbreviation of location of studies: DENK


Description of the research topic:

A melanoma progressziót jellemző szomatikus változások széles spektrumát genetikai és epigenetikai eltérések együttes jelenléte bizonyítja. Az irodalomban ugyan számos gén kópiaszám-eltérését és mutációját publikálták már, azonban kevés olyan tanulmány áll rendelkezésünkre, mely kiemelten foglalkozik a különbözős inváziós képességű primer és metasztatikus melanomák génkópiaszám és epigenetikai eltéréseivel, valamint ezen alterációk génexpresszióra gyakorolt hatásaival. A betegség komplex molekuláris biológiájának kutatása és a potenciális biomarkerek felderítése nem csak a daganat diagnosztikája, stádiumának és prognózisának helyes megítélése szempontjából elengedhetetlen, de hatékony terápiák kidolgozásához is fontos. Irodalmi adatok alapján az integrinek szerepe a gyulladásos folyamatok mellett, a tumorprogresszióban is kiemelkedő jelentőségű. Ezek a receptorok különböző ligandok (fibronektin, vitronektin, laminin, kollagének) bekötődésével aktiválódnak, és olyan jelátviteli pályákat indítanak el, melyekkel a sejt képes a sejtfelszíni körülményekhez való gyors alkalmazkodásra a sejt alakjának, és motilitásának megváltoztatásával.
A vizsgálatok célja:
Klinikai mintákon primer és metasztatikus eredetű szöveti minták integrin mRNS expressziójának vizsgálata.
Melanoma modell rendszerekben integrin fehérjék kolokalizációjának elemzése (módszerek: konfokális mikroszkópia, áramlási citometria)
Metilációs array eredmények alapján primer és metasztázisos sejtvonalak és szövetminták eltéréseinek elemzése, kiemelten a különböző integrin receptor génekre
Integrin génexpressziós eredményeink fehérjeszintű megerősítése Western blot-al.

Required language skills: angol középfok
Further requirements: 
molekuláris biológiai módszerekben való jártasság

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-30


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )