Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Vasa
Az EU strukturális források társadalmi, gazdasági hatásainak értékelése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
regional sciences
Doctoral School of Regional Sciences and Business Administration

Thesis supervisor: László Vasa
Location of studies (in Hungarian): Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

Az EU források társadalmi, gazdasági hatásának értékelése, napjaink izgalmas kutatási témája; a támogatások erőteljesen segíthetik egyes régiók, kistérségek, társadalmi és gazdasági rétegek felzárkózását, megerősödését. Magyarország mind a csatlakozás előtti, mind az azutáni időszakban jelentős forrásokhoz jutott az Európai Uniótól, melyek felhasználási hatékonyságát már többen vizsgálták, hiányzik viszont az integrált megközelítés. A kérdéskör komplex jellegéből fakadóan szükséges egy innovatív, egyedi módszertan kidolgozása, amellyel a támogatások hatása – mind pozitív, mind negatív szempontból – objektívan mérhetővé és a saját környezethez viszonyítva jobban összehasonlíthatóvá válik. Ezzel mérhetővé válhatnak a felhasznált strukturális alapok eredményei egy adott Operatív Program (pl. ROP, TÁMOP, TIOP) vagy egy adott szakterület keretében egy meghatározott területi egység, vagy az ország egésze gazdasági, társadalmi fejlődésre vonatkozóan. A téma kutatása során elengedhetetlen az állam (ill. szupranacionális közösség) gazdasági beavatkozásaival kapcsolatos elméleti háttér, valamint néhány más ország gyakorlati tapasztalatainak feltárása, komparatív elemzése.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )