Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tibor Szűcs
Fordításkritika (magyar–német/olasz vonatkozásban)

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
linguistics
Doctoral School in Linguistics

Thesis supervisor: Tibor Szűcs
Location of studies (in Hungarian): Nyelvtudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: NyDI


Description of the research topic:

A kontrasztivitás és a fordítás kutatásának viszonya a textológia 
nyelvi szintjén – kettős (belső és külső) nyelvi-kulturális 
kapcsolatrendszerben. Elhatárolásuk és kölcsönösségük  
nyelvek és szövegek kétféle szembesítésében: (a) a kontrasztív
 nyelvészet mint alkalmazott nyelvtipológia; (b) a fordításkritika 
mint alkalmazott fordítástudomány. Kiemelt kontrasztív szemantikai 
szempontok (kognitív szemantika, lexikalizálódás–grammatikalizálódás,
 lexikai-szemantikai függvények; frazeológia, reáliák, hamis barátok). 
A művészi szöveg (mint ún. formaközpontú szöveg) fordítása 
(motiváció: képalkotás és zeneiség; intertextuális és interkulturális 
összefüggések). Az eredeti mű és a művészi fordítás nyelvezete 
(összehasonlító műelemzések).

Required language skills: német/olasz
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-03-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )