Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Endre Lendvai
A kulturális dimenziók a paremiológia tükrében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
linguistics
Doctoral School in Linguistics

Thesis supervisor: Endre Lendvai
Location of studies (in Hungarian): PTE BTK
Abbreviation of location of studies: PTE


Description of the research topic:

A kultúra verbális-nonverbális kommunikációs csatornákból álló szemiotikai rendszer, mely egyrészt befolyásolja, másrészt ábrázolja a társadalmi mentalitást. A paremiológiai egységek (szólások, közmondások) tárolják a kulturális dimenziók (kontextus,tér, idő, hatalmi távolság stb.) lenyomatait, például, történelem (Több is veszett Mohácsnál. Meghalt Mátyás, oda az igazság. Nem kerget sem a török, sem a tatár. Вот тебе, бабушка и Юрьев день! Язык до Киева доведет. Москва не сразу строилась.), életfilozófia (Ki korán kel, aranyat lel. Ki mint veti álmát, úgy alussza álmát. Addig jár a korsó a kútra, míg el nerm törik. Empty vessels make the most noise. All things are difficult before they are easy. Any time means no time. A rising tide lifts all boats. A rolling stone gathers no moss. Дело мастера боится. Есть терпение, будет и умение. Терпи, казак, атаманом будешь. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.) időjárás (Ha Katalin kopog, a Karácsony locsog. Ha fénylik a Vince, tele lesz a pince. Májusi eső aranyat ér. April showers bring May flovers. Ранние ласточки к счастливому году. Лето собирает, а зима поедает. Превый снег выпадает, 40 дней до зимы.) A komparatív elemzés hármas tagolódást mutat: 1) azonos felszíni és mélyszerkezetű, vagyis ekvivalens frazémák, 2) azonos mélyszerkezetű, eltérő felszini szerkezetű, vagyis analóg frazémák, 3) felszíni és mélyszerkezeti vonatkozásban pandan nélküli, vagyis nonekvivalens frazémák. A paremiológiai tipológia a kulturális dimenziók és a mentalitás korrelációt mutatnak, mely releváns befolyást gyakorolnak az interkuturális kommunikáció minőségére.


Deadline for application: 2017-03-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )