Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Vasvári
Biztonságtudomány módszereinek alkalmazása a minőségbiztosítási rendszer fejlesztésében, a biztonsági kultúra színvonalának emelésében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Ferenc Vasvári
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A kutatási téma leírása:

A biztonságtudomány területeinek, módszereinek behatárolása, rendszerezése és alkalmazása a szervezeti (vállalati) modellek (TQM, KIR, BIR, MEBIR) elemzésében. A szervezeti struktúra kialakítása a minőségbiztosítási modellek elemzése alapján. A Biztonság Irányítási Rendszer politikája, monitoring rendszere, technológiák veszélyelemzése, biztonságelemzés, kockázatértékelés- és kezelés. A döntés összetevői, mechanizmusa. Egy adott Szervezeti BIR Kézikönyv megalapozása. Az ember (a munka), a technológia, (technika) és a környezet biztonságkultúrájának kritériumainak meghatározása. Az emberi tevékenységek kockázati összefüggései. A biztonság értéke, értékrendje. Az anyagi és a humán oldal tényezőinek vizsgálata, a fejlesztés, a magasabb szintre emelés lehetőségei. A mérnöki etika biztonsági vonatkozásai. Az angolszász „Health and Safety” rendszerének adaptációs lehetőségei, feltételei.

Kutatási célok:

1. A biztonságtudomány területeinek, módszereinek, lehetőségeinek kutatása, összegyűjtése
és rendszerezése, az alkalmazási lehetőségek bemutatása.
2. A biztonságtudomány módszereivel megalapozott Minőségbiztosítási Rendszerben egy
Szervezet Biztonság Irányítási Rendszerének kidolgozása, szabályozása, bevezetése.
3. Egy vizsgált Szervezet Biztonság Irányítási Rendszerének tudományosan megalapozott
Kézikönyv készítéséhez Módszertani útmutató fejezetek kidolgozása.
4. Az anyagi javak minőségének-, biztonságának, fejlesztésének elemzése, módszertani
alapok kidolgozása a biztonsági kultúra magasabb szintre emelésére. A veszélyérzet-,
veszélytudat-, az életvitel javítása, az emberi kockázatok csökkentése, az erkölcsi jellemzők
és a felkészültség fokozása a biztonsági kultúra magasabb szintre emelése céljából.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )