Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Tóth
Az ember-gép rendszerek biztonságtechnikájának téri-vizuális aspektusai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Péter Tóth
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A kutatási téma leírása:
A téri-vizuális képesség két- és háromdimenziós alakzatok észlelésének, illetve az észlelt információk objektumok és relációk megértésére, továbbá problémák megoldására való alkalmazásának képességeként értelmezhető. A téri-vizuális ingerek megbízható kódolása, felidézése, összehasonlítása, átalakítása egy komplex képességrendszer megfelelő szintű fejlettségét igényli, míg ennek nem megfelelő színvonala egy munkahelyi szituációban nem kívánt események (üzemzavarok, balesetek) bekövetkeztét eredményezheti. A téri-vizuális szituációk, problémák észlelésében, megértésében és megoldásában az emberek különböznek egymástól. Ezek mérésére számos vizsgálati eszközt és módszert dolgoztak ki már eddig is, azonban olyan mérőeszközök és statisztikai módszerek fejlesztése, rendszerszintű modellezése, amelyek mind a munkaerő kiválasztásában, mind pedig a munkahelyek minősítésében megfelelő megbízhatósággal alkalmazhatók, még váratnak magukra. E kutatási téma éppen e kérdéskör mélyebb megértését, rendszerszintű és problémaalapú megközelítését tűzi ki célul.

Kutatási célok:
1. Konkrét ember-gép rendszerek, illetve nem kívánt események elemzése, modellezése, számítógépes szimulálása téri-vizuális nézőpontból
2. Módszerek kidolgozása ember-gép interakciók téri-vizuális szempontú elemzésére, a képességkomponensek identifikálására
3. Mérőeszközök és statisztikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a téri-vizuális képességek megbízható vizsgálatára
4. A gyakorlatban is hasznosítható következtetések levonása

Required language skills: angol KF
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )