Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Szunyogh
Villámok okozta túlfeszültségek földalatti hatásainak elemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Gábor Szunyogh
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

A villámhárító rendszerek tervezésénél elsődleges cél a villámcsapások által sújtott létesítmények és közvetlen környékük védelme, és kisebb figyelmet kapnak a villámok keltette elektromágneses jelenségek távolabb jelentkező károsító hatásai. Ugyanakkor (különösen a digitális technika igen széles elterjedése óta) nem hagyhatók ki a villámok okozta túlfeszültségvédelem köréből a becsapási ponttól távolabb vagy a föld felszíne alatt elhelyezkedő objektumok sem. A túlfeszültségek meghatározásánál figyelemmel kell lenni a földfelszín alatti, elektromosan vezető kőzetrétegeknek a villámok elektromágneses terét befolyásoló hatására, valamint a villámáram impulzusjellegéből adódó áramkiszorítási jelenségekre. Ez a hatás különösen ott jelentős, ahol a kőzetek fajlagos ellenállása (geoelektromos inhomogenitások következtében) ugrásszerűen változik.
A villámcsapások távolabbi környezetének védelme érdekében fel kell tárni a villámok keltette elektromágneses tér szerkezetének földfelszín alatti törvényszerűségeit és annak alapján kidolgozandók a túlfeszültségvédelem előírásai.

Kutatási célok:
1. Felállítandók a Maxwell-egyenletekből kiindulva a villámáram keltette elektromágneses erőtér egyenletei, figyelembe véve, hogy a tér geoelektromosan inhomogén kőzetkörnyezetben alakul ki.
2. Elkészítendő az egyenletek megoldását szolgáló számítógépi program, melynek alapján feltárandó a villámok elektromágneses terének térbeli és időbeli alakulása a föld felszíne mentén illetve a föld alatt.
3. Kidolgozandók a villámveszély számszerű megítélésének a villámvédelmi gyakorlatban is alkalmazható összefüggései, táblázatai, diagrammjai, figyelembe véve a földfelszín alatti térség geoelektromos inhomogenitásait.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )