Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Réti
Korszerű hőkezelő berendezések üzemeltetésének biztonságtechnikai modellezése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Tamás Réti
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

A fémötvözetek, elsődlegesen acélok hőkezelése fontos, gyakran elkerülhetetlen technológiai művelet a gépalkatrészek és szerszámok gyártási folyamatában. Napjainkban a felületi és térfogati hőkezelési eljárások és berendezések széles választéka áll a tervezők és technológusok rendelkezésére, munkájukat korszerű szoftverek segítik.
Közismert, hogy a hőkezelő berendezések rendeltetésszerű működtetése szigorú környezetvédelmi és biztonságtechnikai kritériumok, hatósági előírások figyelembe vételét feltételezi. A biztonságtechnikai előírások nemcsak a berendezéseket üzemeltető személyzet, de az épületek és tágabb érelemben a társadalmi környezet védelmét szolgálják. A technológiai fegyelem megsértése számos balesetveszéllyel jár.
A lehetséges balesetek több okra, illetve mulasztásra vezethetők vissza: elsődlegesen égésveszéllyel kell számolni (személyi sérülések), ugyanis a termikus folyamatok nagy hőmérsékleten (500-1200 C) mennek végbe, a használt segédanyagok (vegyületek, gázok) egy része erősen mérgező és környezetszennyező, továbbá bizonyos esetekben robbanások bekövetkezésétől is tartani kell. A személyi és infrastruktrurális biztonságvédelem különösképp előtérbe kerül a szabályozott atmoszférás hőkezelési eljárások alkalmazásakor. Bár ezek a legkorszerűbb technológiák közé sorolhatók, ugyanakkor állandó problémát jelent, hogy a gázatmoszférát alkotó komponensek egy része mérgező, és bizonyos hőmérséklet-tartományban robbanó elegyet képez.
A kutatás alapvetően olyan megoldások (technológiai, üzemeltetési eljárások, javaslatok) kidolgozására irányul, amelyek a fent említett biztonságtechnikai követelmények fokozott érvényesítését, a balesetveszély előfordulásának kiküszöbölését szolgálják.

Kutatási célok:

1. A kemence atmoszférák összetételének elemzése különös tekintettel a mérgezés és a robbanás veszély előfordulásának valószínűségére.
2. A kezelési hőmérséklet hatásának vizsgálata az atmoszférában végbemenő kémiai reakciókra, különös tekintettel a hidrogént tartalmazó légkörökre.
3. Gázközegű termokémiai eljárások korszerű szabályozási módszereinek elemzése és modellezése, a hőkezelés időtartamának és a balesetveszély minimalizálásának figyelembe vételével.
4. Modellek és technológiai javaslatok kidolgozása a biztonságtechnikai követelmények fokozott érvényesítésével.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )