Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Rajnai
Információs rendszerek megbízhatósága és biztonsága

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Zoltán Rajnai
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok életében egyre fontosabb tényezőként jelenik meg az információs rendszer alkalmazása, szolgáltatásainak kihasználása. Ennek következménye, hogy folyamatosan növekszik az igény az információs rendszerek alkalmazására, az azt üzemeltető, fejlesztő és működési feltételrendszerét szinten tartó, széles látókörű, rendszerekben és rendszerszinten gndolkodni tudó szakember. Ez az expanzív tendencia egyelőre beláthatatlan ideig folytatódni látszik. Az éles piaci verseny és a gazdasági döntések, döntéshozók megnövekedett felelőssége fokozottan előtérbe hozta a naprakész információkra épülő, gyors és hatékony döntések igényét. Az információs rendszerek elsősorban a felső szintű döntéshozók, szakemberek számára nyújtanak hatékony támogatást döntéseik meghozatalásához.
A kutatási téma szorosan kapcsolódik a biztonságtudomány területeihez, hiszen az információsrendszerek nemcsak a gazdasági élet területein, hanem a közlekedés, a védelem, a biztonság szegmenseiben is tettenérhetők. Ennek legkirívóbb területe a „112” hívórendszer információs alrendszere, mely az Európai Unió követelményei között is szerepel.

Kutatási célok:
• Az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, életciklus. A rendszer-adminisztrátori feladatok, információs infrastruktúrák
• Személyes gépek (végberendezések, szerverek) és a rendszer kapcsolatai, feladatai, hálózatba illesztése
• Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (DMI, IPMI)
• Hálózat, a hálózat üzemeltetés, szabványos réteg-szemlélet: OSI modell
• Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez, az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje (CIM), a DMI, IPMI, SNMP
• A rendszerüzemeltetés alapfeladatai, funkciói, legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek fejlesztésének lehetőségei, biztonsági kérdések.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )