Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Palásti Kovács
Rezgésjelenségek hatása a megmunkáló gépek biztonságos és megbízható felületalakítására

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Béla Palásti Kovács
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

Napjainkban a termelésben dolgozó folyamatos gyártósorok biztonságos és pontos működése, a magas minőségű tervezési előírásoknak, valamint a kapcsolati funkciónak való megfelelés elengedhetetlen követelmény.
A gyártás minőségét alapvetően két szempont határozza meg. Az egyik a gépek, eszközök, kisegítő berendezések megfelelő állapota, működési pontossága, a másik pedig a felületalakítást végző szerszám anyaga, állapota, mozgásviszonyai stb. által a megmunkálási folyamatban alakulnak ki.
A felületképzési/alakítási folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen a szerszámok kopási viselkedésének elemzése, nyomon követése, a felületi érdesség, hullámosság (mikrogeometria/mikrotopográfia) ismerete. Más oldalról pedig megmunkáló gép állapotának, a pontossági követelményeknek megfelelő működési biztonsága a meghatározó, melynek jellemző paramétereit, annak változásait rezgésdiagnosztikai módszerekkel követhetjük nyomon. A rendelkezésre álló kiértékelési technikák (spektrumanalízisen és korrelációs függvényeken alapuló jellemzés, hullámhossz vizsgálati módszerek, stb.) napjainkra már lehetővé teszik a kísérleteken nyugvó információtartalmak kiértékelését, összevetését és elemzését, melyek eredményeként az üzemvitel biztonságára visszaható következtetéseket vonhatunk le.


Kutatási célok:
1. A szerszámkopási folyamatok rezgéskeltő és felületrontó sajátosságainak feltárása, rezgésdiagnosztikai jellemzőinek feltérképezése.
2. A gépek berendezések működési rendellenességei és a felületképzés kapcsolatának vizsgálata, elemzése.
3. A gyártástechnológiai folyamatok mikrotopográfiai és rezgésdiagnosztikai szempontú állapotfelügyelete.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )