Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mobil ad-hoc hálózatok (MANET) veszélyhelyzeti alkalmazásának biztonságtechnikai kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Dóra Maros
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

Az ad-hoc szerveződési mobil hálózatok használata veszélyhelyzetekben különös fontosságot kap, ha a mobil rádiós vagy kapcsoló hálózati elemek kiesnek a forgalomból, vagy a hálózatban folyamatos torlódási jelenségek lépnek fel. A MANET-ek egyik speciális esetét alkotják az un. opportunisztikus mobil hálózatok, melyek esetében a két végfelhasználó közötti útvonalválasztás opportunisztikus módon valósul meg, hiszen a lehetséges útvonal kiválasztása a következő, un. „transzfer” felhasználó felé kizárólag valószínűségi kritériumok alapján történik, azaz nincs előre meghatározott és deklarált átviteli útvonal. Az ez irányú kutatások egyik kiemelt területe az információ átvitelének és az ebben résztvevő egyedi felhasználók biztonsági kritériumainak (user privacy, trust, authentication, ciphering) meghatározása és a jövőben alkalmazható megoldások modellezése.

Kutatási célok:
1. MANET-ek biztonsági kritériumainak feltárása, azok értékelése
2. Opportunisztikus mobil hálózatok biztonsági kritériumrendszerének kidolgozása veszélyhelyzeti alkalmazásokban.
3. A kritériumrendszer alkalmazásának modellezése, szimulációja.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )