Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Katasztrófavédelem infokommunikációs rendszereinek vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Sándor Magyar
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

A katasztrófavédelmi ágazat nagyon összetett és eltérő szintekből áll, csakúgy, mint a szakmai felügyelet kérdésköre. A sajátságos helyzetből adódik, hogy rendkívül nagy tagozódás jelentkezik az alkalmazott információs rendszerek és eszközök alkalmazásában, az EDR (Egységes Digitális Rádiórendszer) felhasználói eloszlásában is. Míg a tűzoltó társadalom alapját képező a Hivatásos Tűzoltók a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal és Polgári Védelmi szervekkel illetve a Rendőrséggel azonos és kompatibilis (TETRA) együttműködők rádiórendszert használnak, addig az Önkéntes tűzoltók már csak korlátozott számban juthatnak hozzá a digitális rádiókhoz, illetve kapcsolódással az információs rendszerhez. Az együttműködés így sok esetben ellehetetlenedik, pedig egy nagyobb területet érintő káresetnél minden segítség értékes. A probléma alapját az egységesség hiánya és a rendszerszintű gondolkodás mellőzése jelenti: Míg a Honvédelmi ágazatban a mindent egységesen, a közös célok és irányelvek megvalósítását célozza, addig a Katasztrófavédelmi szerveknél, így a tűzoltóságoknál is csak helyi szintű, információs rendszerek állnak rendelkezésre. Nincs országos szinten egységesen működő információs rendszer, az eltérések szervezeti szintenként, ágazatonként és akár geográfiai elhelyezkedéstől függően is változnak. A központi irányítást végző és a szakmai felügyeletet ellátó szervek az Egységes Kormányzati Gerinchálózatot (EKG) használják informatikai hálózatuk alapjaként.

Kutatási célkitűzések:
Katasztrófavédelmi rendszerek jellemzői
Ipari baleseti-megelőzési és -elhárítási információs rendszer (IBMEIR) kialakíthatósági feltételrendszerének meghatározása
Katasztrófavédelmi információs rendszerek, alkalmazások és adatbázisok hazai és nemzetközi összehasonlítása, elemzése
Kritikus infrastruktúrák biztonsági védelme
Súlyos Baleseti Információs Rendszer és az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) biztonsági kockázatai, védelmi lehetőségei

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )