Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Lukács
Bűnös célú/terrorista robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: László Lukács
belső konzulens: Endre Szűcs
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

Témaválasztás indoklása:
Az elmúlt időszak sajnálatos eseményei sürgető szükségszerűséggé teszik a robbantásos cselekmények vizsgálatát, az ellenük való védekezés adminisztratív, technikai és szervezeti lehetőségeinek kutatását. A téma kiemelkedő fontosságú úgy a katonai/békefenntartó műveletekben, mint a katasztrófavédelem, a közigazgatás, valamint a rendvédelem területén. A védekezés lehetőségei érintik a köz- és oktatási intézményeket, a kereskedelmi, az ipari létesítményeket, sport- és művészeti létesítményeket, a közlekedést és mindennapi életünk minden további olyan területét, ahol nagyobb számban emberek vannak jelen.

Célkitűzések:
- A robbantásos cselekményeknél alkalmazott robbantóanyagok, módszerek elemzése;
- A robbantásos cselekmények sajátosságainak elemzése, a közös és a speciális vonatkozások keresése;
- A fenyegetettség szintjének prognosztizálása;
- A védekezésnél alkalmazható technikák és technológiák kutatása;
- Az építmények robbantásos cselekmények elleni védelme lehetőségeinek vizsgálata úgy a szerkezet, mint az adminisztratív szabályozás szempontjából;

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
A témát érintően hazai és külföldi szakirodalmak, valamint meglévő szabályozások tanulmányozása. Konzultációk folytatása a témában jártas szakemberekkel. Interneten, a témával kapcsolatban történő kutatás. Eddigi pályafutás során szerzett ez irányú ismeretek és tapasztalatok rendszerezése. A tanulmányozott dokumentumelemzések, majd következtetések levonása. Az elméleti/gyakorlati javaslatok formába öntése, publikációja.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
Javaslat a robbantásos cselekmények elleni védekezés hatékonyabbá tételére, a szervezet, eszköz, felszerelés, felkészítés, technológia és a biztonsági szabályozás komplexumának megújításával.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )