Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tibor Kovács
A biometrikus azonosítás objektumorientált alkalmazása a beléptető rendszerekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Tibor Kovács
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBK
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

A kutatási téma leírása:

A biometrikus azonosítás beléptető rendszerekben való felhasználása – az ilyen eszközök általánossá válásával párhuzamosan – egyre nagyobb teret nyer. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a tervezés során nem veszik figyelembe azt, hogy a biometrikus készüléket milyen objektumban,
milyen feltételek mellett fogják használni. Lényeges szempont lehet a védendő objektum minősítése, a felhasználók köre, száma, a biometrikus minta minősége (szennyezettsége), a működési környezet, az eszköz valóságos műszaki paraméterei. Fontos lenne tehát egy olyan szempontrendszer kidolgozása, ami alapján eldönthető, hogy az adott helyszínre indokolt-e és ha igen, akkor milyen típusú biometrikus azonosításon alapuló eszköz alkalmazása. A probléma megoldásánál további nehézséget jelent(het), hogy gyakran a biometrikus eszközök specifikáció-megfelelősége (a gyártó által megadott műszaki paraméterek milyen korrelációban vannak a valóságos körülmények között mérhető adatokkal) gyenge.

Kutatási célok:

A különböző biztonsági kockázatú létesítmények biometrián alapuló beléptető rendszerei alapkövetelményeinek megalkotása.
Új eljárás kifejlesztése a biometrikus eszközök specifikációjának megfelelőségi vizsgálatára, különös tekintettel a nagy felhasználói mintamennyiségre (> 1.000).

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadmérnöki Doktori Iskola
- Login Autonom Kft

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )