Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Árpád Czifra
A felületi mikrotopográfia hatása gépszerkezetek üzembiztonságára tekintettel a súrlódási és kopási viselkedésre

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Árpád Czifra
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGK


Description of the research topic:

Napjainkban gépek, gépszerkezetek működése során két igen fontos szempont került előtérbe: az üzembiztonság és az energiahatékonyság. Mindkét terület szoros kapcsolatban van a kapcsolódó gépelemek tribológiai viselkedésével.
A súrlódási, kopási, kenési folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen a felületi mikrotopográfia ismerete. A klasszikus paraméteralapú felületi érdességmérés számos eredménye mellett felmerülő igen sok probléma új módszerek kidolgozására sarkallta/sarkallja a kutatókat. A kidolgozott technikák (érdességcsúcs analízis, korrelációs függvényeken alapuló jellemzés, fraktál technika, hullámhossz vizsgálaton alapuló módszerek, stb.) elméleti háttere 2D érdességi profilok esetén már kidolgozásra került, de ezen technikák 3D-s implementációja, valamint a módszerek tribológiai kísérleteken nyugvó információtartalmának felmérése még várat magára.
Ahhoz, hogy az üzembiztonság szempontjából pontos tervezési elméletek szülessenek ezen területeken további előrelépés szükséges.


Kutatási célok:
1. Kopási folyamatokra jellemző topográfiai sajátosságok feltárása.
2. A felületmodellezés lehetőségei.
3. Tribológiai folyamatok mikrotopográfiai szempontú állapotfelügyelete

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )