Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei, a biztonságtechnika komplexitása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Sándor Kiss
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

Témaválasztás indoklása:
A biztonságtechnika a gazdaság, a társadalom számos területén megjelent az elmúlt években, egyre nagyobb igény merült fel a vagyon-, tűz-, munka- és személyi védelmet komplexen, valamint magas szinten kezelő és értelmező szakemberek iránt. A biztonságtechnika komple-xitása csak megfelelő tudományos megalapozottsággal értelmezhető, a biztonságtechnika, mint tudományterület számos más tudományághoz, területhez kapcsolódik, ezeknek a kap-csolatoknak, valamint a biztonságtechnika, mint önálló tudományterületnek a kutatása, még sok lehetőséget rejt magába. Ez a kutatási téma ezeknek a lehetőségeknek a feltárását hivatott elősegíteni.

Célkitűzések:
A biztonságtechnika, mint önálló tudományterület fejlesztése, tudományos megalapozásának elősegítése, részterületeinek elemzése, komplexitásának bizonyítása.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
Feltáró munka, a kapcsolódó tudományterületek elemzése. A biztonságtechnika fogalom-rendszerének elemzése, összevetések, az összefüggések pontosítása. A kor, a körülmények (fejlődés) igényelte új fogalmak kidolgozása, megalkotása. A biztonságtechnika részterületei között fellelhető, meglévő kapcsolatok, kapcsolat rendszerek elemzése, újabb lehetőségek kutatása, bemutatása..

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
A biztonságtechnika fejlődésének várható útjait, illetve a fejlesztés lehetőségeit bemutató tudományos alapú prezentációk elkészítése.


Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )