Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mihály Réger
Folyamatos öntőművek üzembiztonságának támogatása a matematikai modellezéssel

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Mihály Réger
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

Az acélok primer formaadó technológiái közül az utóbbi négy évtizedben a folyamatos öntés vált meghatározóvá. Jelenleg Magyarországon, az Európai Únióban és a világviszonylatban is 90 %-ot meghaladja a folyamatos öntés részesedése az összes gyártott acél vonatkozásában. A lemezbuga öntési technológia szálszakadással fenyegető legkritikusabb része a kristályosítóban képződött szilárd kéreg kihúzása a szekunder hűtési zónába, ekkor egy vékony, általában 10-20 mm vastagságú acélkéreg tartja a szál belsejében lévő 1560 oC-ot meghaladó hőmérsékletű olvadékot. A folyamatos öntés technológiájának megbízhatósága a kulcsfontosságú, hiszen ez biztosítja a zavarmentes (szálszakadás nélküli) öntés megvalósulását, másrészt ez garantálja a termék megfelelő külső és belső minőségét. A kérdéskör meglehetősen összetett, hiszen az üzemzavarok előfordulásában és a termékminőség alakulásában egymással kölcsönhatásban álló részfolyamatok játszanak szerepet. A megbízhatóság növelése érdekében összetett matematikai modellek fejlesztése szükségszerű, melyek a termikus, áramlástani, mechanikai, deformációs és fémtani folyamatokat részben vagy egészben szinergikusan kezelik. A kutatás fő irányát a fenti folyamatok tranziens jellegű (nem állandósult állapotú) elemzése képezi.

Kutatási célok:
1. Az öntés indulását jellemző tranziens folyamatok matematikai modellezése a technológia megbízhatóságát befolyásoló hatások elemzése.
2. Az öntési paraméterek (pl. sebesség, öntési hőmérséklet, hűtési intenzitás, acélminőség) megváltozása eredményeként kialakuló nem állandósult állapotú öntési viszonyok, valamint a technológiai és minőségi jellemzők kapcsolatának elemzése, modellezése.
3. A végszál öntés technológiájának optimalizálása az üzembiztonság és termékminőség szempontjából a matematikai modellezés eszközeivel.

Recommended language skills (in Hungarian): angol alap "C"
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )