Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Imre Zoltán Nagy
Pénzügyi kockázat, mint a vállalati és banki biztonság része

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Imre Zoltán Nagy
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓE BG


Description of the research topic:

Témaleírás:

A pénzügyi kockázatok, biztonság és stabilitás óriási jelentőségre tettek szert a XXI. században, fontosabb elemeik reflektorfénybe kerültek. A téma kutatása rendkívül aktuális mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Amíg korábban az egyes kockázatok és bizonytalansági tényezők álltak a kutatások és irodalom homlokterében, addig ma a vállalati és banki területeken meglévő működési zavarok, a törvényhozás gondjai és a tőke- és hitelpiaci problémák által kikényszerítve mindenek előtt az egész üzleti terület biztonsága és kockázata, sőt az egész gazdaság és társadalom biztonsága áll a figyelem, a kutatások, irodalom és gyakorlat központjában. Ez a vállalati és banki kockázati management a vállalatok és bankok célrendszerére irányul, vagyis beintegrálódott a vállalati és banki stratégiákba és controlling-rendszerekbe. A kutatási téma és annak különböző elemei számos interdiszciplináris tudományterülettel kapcsolhatók össze.
A kutatás célja az, hogy feltárjuk, megértsük és elemezzük a pénzügyi kockázatok, biztonság és stabilitás területén felmerülő összefüggéseket, új összefüggések felismerésével járuljunk hozzá új tudományos megállapításokhoz, a korábbi ismeretek megerősítéséhez, vagy cáfolásához a gyakorlati alkalmazások érdekében.
Kutatási módszerek: A legmodernebb hazai és külföldi irodalom tanulmányozása , értelmezése, összevetve és alátámasztva azt konkrét vállalati és banki adatokkal, elemzésekkel, saját elemzések eredményeivel. Végül el kell jutni a gyakorlati alkalmazások bővítéséhez.

Required language skills: angol KF
Recommended language skills (in Hungarian): német KF
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )