Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Sándor Estók
Az információs rendszer által vezérelt hálózatközpontú rendszerlogisztikai támogatás, együttműködés más tudomány-, és szakterületekkel

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Sándor Estók
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A hálózatközpontú logisztika a közeli jövő kiemelt kérdései reflektorfényébe kerül. A téma a hozzá kapcsolódó még nem említett más különböző területekkel is hálózatközponti rendszer kiépítésére alkalmas. Így más rendszerekkel, szakmai és tudományos területek minden szintjével, ahol a logisztika jelentőséggel bír az adott szervezet életében. Az információ vezérelt hálózatközpontú rendszerlogisztikai technikai elemek, hálózatok, folyamatok, vállalatok, szervezetek, infrastruktúrák alkalmazást rendszerként értelmezem, amely a központi rendszer részévé lesz. Az adott szervezet, vagy vállalkozás együttműködés a támogatás szempontjai értelmében egyesíthető a nevezett együttműködést igénylőkkel. Nem okoz problémát, ha ez éppen a megújuló energiák bármely területéhez, vagy egy biztonságtechnikai szervezet igényei szerint szükséges együttműködni. Ahol logisztikai környezet kialakítása vagy működtetése szükséges ott ez a rendszer partnerként értelmezhető.
A hálózatközpontú rendszerlogisztika támogatása korunk színvonalán működő rendszerszintű elemekre épül, ugyanakkor tudásalapon működő logisztikai – infokommunikációs rendszerek szinergiája adja az együttműködés alapját. Rendszerei, felépítményei és infrastruktúrái a logisztikatudomány tudásbázisára épül. Napjainkra kialakultak az integrált ellátási láncok, hálózatok, vállalatok, cégek, elosztó rendszerek, intézmények és mindezek részt vesznek az értékteremtő folyamatokban. E nagy rendszer mozgatórugója a megszervezett információ a maga meghatározott, kiszámítható mozgáspályáján összhangban mozog. Ő a meghatározó elem, minden rendszerben megjelenik valós idejű kép, hang, adat, információ formájában, és megjelenik a számítógépek számtalan sokaságán és rendszerein. Mindezek megvalósulnak nagy térbeli kiterjedésben, nagy teljesítményű képességekkel. Ez a rendszer a XXI. század színvonalán működik a benne szereplő technikai eszközökkel és technológiai folyamatok alkalmazásán keresztül. A hálózatközpontú logisztika alapvetően Interaktív térben megvalósuló információáramlás az értékteremtő együttműködéssel, logisztikai támogatással. Korunk legjobban és leghatékonyabban szervezett intelligens logisztikai támogatása valósul meg. Ez a rendszer minden környezetben és alkalmazásban a célokhoz, üzleti érdekekhez, a partnerek képességeihez, és a megrendelő igényeihez alkalmazkodik. A katonai területeken is képes együttműködni civil alkalmazásban levő partnerekkel is

Célkitűzések:
A kutatás célja a hálózatközpontú logisztikát tudományos alapon az elvek és alkalmazások összehangolásával szükséges kidolgozni, az eddig felhalmozódott elméleti és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és eredmények alapján. A logisztika tudománynak és az eddig kialakult logisztikai alkalmazások gyakorlatának megfelelően szükséges új logisztikai szemlélettel és gondolkodással a konkrét feladathoz igazítani a hálózatközpontú logisztika tervezését, térben és időben illeszkedő feltételekkel. Célkitűzés továbbá a hálózatközpontú logisztika a vele együttműködő ellátási láncok hálózatok, ellátó-elosztó rendszerek működésének, szervezésével, modern technikai képességekkel új megoldások kidolgozása minden olyan térben és tudományok más területein, ahol a logisztikai támogatás jelen van. Új területek bevonása eddig nem ismert alkalmazásokhoz hálózatközpontú szervezés és működtetés kialakítása, modernizálási lehetőségekkel új eredmények elérése az értékteremtésben, a minőség javításban a szinergia területeinek alkalmazásával. Kiemelt figyelemmel vizsgálva a változások körülményeit és okait, új megoldások feltárását megvalósítva, vonjunk be a hálózatközpontú logisztikai rendszerbe új tudomány területeket, elméleteket és gyakorlatban megvalósítható alkalmazásokat.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
A kutatási módszerek és módszertani elképzelések a hálózatközpontú logisztika a XXI század modern logisztikai rendszereire való kiterjesztése. Mindezek előtt azok megismerése és alkalmazott módszereinek kiszélesítése elemzése. A téma hazai és külföldi írott, elektronikus forrás anyagainak összegyűjtése, tanulmányozása és értelmezése, úgy elméleti, mint gyakorlati szempontok alapján. A hálózatközpontú logisztikának bevezetése és kialakítása a kiválasztott területen, majd a lehetőségek szerint a korunk színvonalán működő modern technika, technológia és infokommunikációs rendszerek lehetőségei szerinti működtetés. Végezetül következtetések, logisztikai jövőértékek feltárása, megfogalmazása és valószínű prognózis elkészítése.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )