Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségei a személy- és vagyonvédelemben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Tibor Bartha
Location of studies (in Hungarian): Bánki Donát GBM Kar
Abbreviation of location of studies: BDGBK


Description of the research topic:

A személy- és vagyonvédelem a biztonság összetevői között különösen kiemelt helyet foglal el. Az utóbbi néhány évben a személy- és vagyonvédelmi tevékenység jelentős változásokon ment és megy keresztül. Ennek során, egyrészt a piaci verseny élesedése, másrészt a megrendelők igényeinek növekedésével a szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények egyre magasabbak. Ma már nem elég a "mindegy, csak legyen ott valaki" szemlélet, a szakma minden területén magasan képzett, a szakma szabályait és a vonatkozó törvényeket is alaposan ismerő, jól felszerelt és kiképzett szakemberekre van szükség.
A személy- és vagyonvédelmi tevékenység során kiemelt szerepet kapnak az alkalmazott különféle technikai eszközök, esetenként fegyverek. Nyilvánvaló, hogy a klasszikus, hagyományos (halálos) fegyverek alkalmazásának lehetősége meglehetősen korlátozott. Éppen ezért felértékelődik azon típusú eszközök, fegyverek szerepe, amelyek nem a hagyományos (halálos), hanem az úgy nevezett nem halálos fegyverek csoportjába tartozik. A személy- és vagyonvédelemben jelenleg alkalmazott nem halálos fegyverek választéka meglehetősen szegényes, egy részük elavultnak mondható.
Fontos és lényeges annak vizsgálata, hogy a jelenleg jogszabályokban meghatározott nem halálos fegyverek elegendőek-e napjainkban a személy- és vagyonvédelem területén jelentkező különféle fenyegetések elleni árnyalt és arányos fellépésre. Szükséges-e, és ha igen, akkor milyen lehetőség van ezen eszközök, fegyverek választékának a bővítésére és bővítés esetén milyen egyéb (pl. jogszabályi) módosítás válhat szükségessé.
Kutatási célok:
1. A személy- és vagyonvédelem egyes területein jelenleg alkalmazott nem halálos fegyverek jogszabályi, technikai, alkalmazástechnikai és etikai vizsgálata, értékelése. Az esetleges hiányosságok feltárása, értékelése, javaslatok kidolgozása a hiányosságok kiküszöbölésére.
2. A személy- és vagyonvédelemben alkalmazott nem halálos fegyverek kutatási irányainak, fejlődési tendenciáinak feltárása.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )