Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tibor Babos
Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások gyakorlati súlypontjai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Tibor Babos
belső konzulens: Zoltán Rajnai
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A „kritikus infrastruktúra-védelem” fogalma a XXI. század fordulóján jelent meg a nemzetközi és hazai szakmai-tudományos életben. Az elmúlt években bekövetkezett politikai, szociális és természeti változások nyomán számos olyan, ember, vagy természeti erő által előidézett esemény történt, amelyeke rávilágítottak modern világunk sebezhetőségére, így a létfontosságú rendszerek védelmének fokozott szükségességére. 2001. szeptember 11-i támadások nem csak az Egyesült Államokban, de Európában és globálisan is előtérbe helyezték a kritikus infrastruktúrák védelmének kérdéskörét. Tekintettel arra, hogy a mindennapi élet zavartalanságát biztosító infrastruktúrák, vagy azok bizonyos elemei ellen indított támadások, emberi mulasztások, vagy természeti csapások jelentős, nem ritkán stratégiai károkat képesek okozni, a téma szakmai-tudományos kutatása különösen indokolt napjainkban. A nyugati világ, vezető államai, valamint a nemzetközi szervezetek többsége –különösen az EU és a NATO – felismerte: a téma kontrolljának záloga az alapos szakmaisággal és tudományos igényességgel előkészített, egységes és transzparens elméleti-gyakorlati megközelítés, a közös érdekképviselet, a feszes szabályrendszer, a következetes végrehajtás és a szigorú szankcionálás. A fentiek tükrében a témavezető olyan doktorandusz-jelöltek jelentkezését várja, akik az általános elméleti okfejtéseken túl tudományos igényességgel kívánják kutatni a létfontosságú infrastruktúrák gyakorlati aspektusait, annak egyik, vagy másik elemét.

Required language skills: angol közép "C"
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )