Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Éva Rajnavölgyi
Keringő CD1c+ dendritikus sejtek közreműködése az immunválasz szabályozásában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Cellular and Immune Biology

Thesis supervisor: Éva Rajnavölgyi
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Abbreviation of location of studies: DEÁOK


Description of the research topic:

A dendritikus sejtek (DS) meghatározó szerepet töltenek be a veleszületett immunitás elindításában és az adaptív immunválasz polarizációjának szabályozásában. Szakirodalmi adatok alapján a mieloid előalakokból származó DS-ek három csoportba sorolhatók: a CD141+ (BDCA-3) sejtek, a BDCA-4+ plazmacitoid és a CD1c+ (BDCA-1) dendritikus sejtek. A szövetekben található DS-ek nagy részén kifejeződik a CD1c molekula, melyekről valószínűsítik, hogy a vérben keringő, felszínükön nagyszámú homing receptort kifejező, CD1c+ DS-ekből differenciálódnak. Bár a humán mieloid DS-ek in vitro vizsgálata elsődlegesen monocitából differenciáltatott DS (moDS) modellek használatán alapul, a moDS-ek és a CD1c+ dendritikus sejtek funkcionális szempontból igen különbözőek. Ezért további vizsgálatainkban a CD1c+ DS-ek vizsgálatára alkalmas modell rendszer kidolgozását tűzzük ki célul. Korábbi kísérleteink során az ismert immunmoduláló hatással bíró mesenchymális sztróma sejtek moDS-ek fenotípusára és funkcióira gyakorolt hatását tanulmányoztuk, de a CD1c+ sejtek jelenlétét a keringésben és a szövetekben - ahol a mesenchymális sztróma sejtek is megtalálhatók – nem hagyhatjuk figyelmen kívül és fontosnak tartjuk ezek további részletes vizsgálatát. Ezt támasztják alá azok az adatok, amelyek e két sejttípus együttműködését helyezik előtérbe. Kísérleteinkben a mesenchymális sztróma sejtek CD1c+ sejtekre gyakorolt, immunválszt befolyásoló hatását tervezzük vizsgálni az intézetünkben már korábban optimalizált kísérleti rendszerben, annak érdekében, hogy feltérképezhessük a szívinfarktust követő ischaemiás állapotban kialakuló sejtkölcsönhatásokat és azok esetleges szerepét a regenerációs folyamatokban. Az ez irányú kutatási eredményeknek szerepe lehet a szívinfarktust követő hipoxiás állapotok regenerációjában.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )