Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Bálint Nagy
Az exoszómák szerepe a nukleinsavak transzportjában és az intracelluláris kommunikációban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Cellular and Immune Biology

Thesis supervisor: Bálint Nagy
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Abbreviation of location of studies: DEÁOK


Description of the research topic:

Az exoszómák 40-100 nm méretű extracelluláris vezikulomok, amelyek szerepet játszanak a sejtek közötti kommunikációban. Ezt RNS, DNS, proteinek és lipidek szállításával érik el. Az exoszómákban található RNS molekulák méretük szerint lehetnek rövidek és hosszúak, így mikroRNS is található bennük. Napjainkig már legalább 2500 különböző miRNS-t írtak le a humán genomban, ezek közül 1500 a génszabályozásban játszik szerepet. A különböző szervek fejlődésétől kezdve, a tumorok kialakulásában, az immunológiai reakciókban, a kórokozók támadására adott válaszban, de szinte minden élettani folyamatban jelentős szerepük van.
Célkitűzések:
Hatékony módszer kidolgozása az exoszómák izolálására.
A „szabad” és az exoszómákban található miRNS molekulák kvantitatív és kvalitatív összehasonlítása egészségesek és betegek csoportjaiban. Számbeli és méretbeli eloszlás tanulmányozása áramlási citometriával.
A leghatékonyabb izolálási módszer alkalmazásával nyert miRNS molekulák beazonosítása újgenerációs szekvenálással.
A kiizolált RNS és miRNS molekulákkal cDNS szintézist végzése, majd microarray módszerrel a gén expressziós különbségek meghatározása.
Az érdekesnek tűnő miRNS-ek pontos meghatározása valósidejű PCR módszerrel.
A szabad nukleinsavak mennyiségi eltéréseit figyeltük meg korábban préeklampsziás és egészséges terhesek mintáiban.
A placenta-specifikus miRNS-ek egy része a trophoblastsejtek által termelt exoszómák révén bekerül az anyai vérkeringésbe. Tervezzük a placentáris miRNS-ek expressziós vizsgálatát különböző terhességi kórképekben.
A tumorok kialakulásában és a metasztázisok terjedésében is fontos szerepe van az exoszómákban szállított miRNS molekuláknak, ezek vizsgálata is fontos lehet biomarkerként és terápiásszerként való alkalmazáshoz.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )