Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Fésüs
Humán barna és „beige” adipociták differenciálódásának valamint hőtermelésük szabályozásának molekuláris mechanizmusa

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Cellular and Immune Biology

Thesis supervisor: László Fésüs
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Abbreviation of location of studies: DEÁOK


Description of the research topic:

Legújabb vizsgálatok szerint az obezitás kialakulásában az étvágyszabályozás mellett jelentős, de részleteiben nem ismert
szerepe van annak, hogy az emberi szervezetben a triacilglicerolt felhalmozó fehér zsírsejtek mellett mennyi a felnőttekben
is nemrég megtalált barna és biege (fehérek között barna) zsírsejtek száma és hőtermelő képessége, amelyek hővé alakítják
sok mitokondrium és termogenin segítségével az energia többletet, (Rosen és Spiegelman Cell 156:20 2014).
Az obezitással legszorosabb asszociációt mutató FTO kóros allél olyan génszabályozó elemet tartalmaz, amely a fehér és
barna/biege zsírsejtek arányát befolyásolja. (Claussnitzer és mtsai. NEJM, 373:895 2015). Célunk megérteni a humán „biege”
és barna sejtek differenciálódási programjának és működésének molekuláris mechanizmusát, hogy ezek alapján új diagnosztikus
és terápiás eljárásokat alapozzunk meg. Különböző humán preadipocita sejtvonalakból, valamint fehér (nyaki bőralatti) és barna
(mély nyaki) zsírszövetből izolált differenciációs potenciával bíró sejtekből áramlásos citometriás eljárással egy sejtből
kiinduló klón populációkat hozunk létre. Ezek után mind fehér, mind beige irányba differenciáltatjuk a sejteket, meghatározzuk
a differenciációs és transzdifferenciálódási potenciájukat, komputerizált képanalízist és mitokondrium analízist végzünk mind
alaphelyzetben, mind különböző indukciók hatására. A preadipociták, s a differenciált sejtek génexpressziós (RNA seq.) profiljának
részletes elemzésével a differenciálódást meghatározó szabályozó génjelölteket megismerhetjük, azok funkcionális
analízisét - túltermeltetés, csendesítés és CRISPR-Cas6 deléció - elvégezzük, hogy meghatározzuk a „biege” populáció növeléséhez
szükséges kezelések molekuláris célpontjait, a fehér-biege transzdifferenciálódás lehetőségét. Ex vivo tesztrendszert dolgozunk ki
az egyének „biege” hőtermelési képességének tesztelésére, a humán „masked” beige sejteket a többi fehér adipocita közötti
azonosítására, az azokat stimulálni képes gyógyszerhatású molekulák keresésére.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )