Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
János Józsa
Folyami áramlások térbeli turbulencia-viszonyainak és morfodinamikájának vizsgálata hazai Duna-szakaszokon

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: János Józsa
Location of studies (in Hungarian): Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Abbreviation of location of studies: BMEVV


Description of the research topic:

A folyami áramlások térbeli struktúrájának, turbulencia-viszonyainak, hordalék-transzportjának és morfodinamikai változásainak finom tér- és időfelbontású feltárásban az utóbbi években megjelent korszerű mérőműszerek új lehetőségeket nyitottak. A tanszéken folyó ilyen irányú kutatások bizonyították, hogy pl. az ADCP-alapú, célirányos mérési stratégiával jelentős mértékben növelhető az áramlások tér- és időbeli összetettségéről való ismereteink, egyúttal lehetővé válik a különféle származtatott jellemzők (diszperziós együttható, fenékcsúsztató-feszültség, csavaráramlások stb.) eddigieknél pontosabb számszerűsítése. Azonban a mégoly korszerű mérések is csak bizonyos vízjárás-tartományokat tudnak lefedni; szélesebb értelemben való hasznosulásukat csak a segítségükkel kalibrált és igazolt numerikus áramlásmodellek teszik lehetővé. A térbeli áramlási modellek szolgának aztán kiindulásul a részletes szennyezés-elkeveredés számításokhoz, és képezik alapját – különösen a fenék közeli hidrodinamikai viszonyok leírásával – a medermorfológiai változások modellezésének. Utóbbiak jó becslésének másik feltétele, hogy a vizsgált folyószakasz mederanyagának megfelelő fél-empirikus hordalékhozam-összefüggések kerüljenek alkalmazásra. Ha a Dunának a hazai szakaszát tekintjük, jelentős különbségeket észlelünk, fentről lefelé a kavicsostól a kavicsos homokon át a homokmederig. A közelmúlt részletes feltárási és modellezési munkái elsősorban az alsó, homokos szakaszra összpontosítottak. A jelölt feladata kiválasztott, kavicsos Duna-szakaszok hidro- és morfodinamikai feltárása, helyszíni mérések és megfelelő térbeli numerikus modellillesztés segítségével. Eljárások implementálása a csavaráramlások, az örvénystruktúrák, a mederformák identifikálására. A vizsgált folyómeder-típusok általánosítható, ill. egyedi áramlási és morfológiai jellemzőinek szétválasztása.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )