Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Katalin Szikora
Társadalom, testnevelés és sport összefüggései az ókortól napjainkig- társadalomtörténeti tanulságok

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Physical Education
sport sciences
Doctoral School of Sport Sciences

Thesis supervisor: Katalin Szikora
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A témán belül az egyes történeti korszakok –a magyar és az egyetemes történelmet is figyelembe véve – testnevelés- és sporttörténeti, sportpolitikai, sportdiplomáciai, társadalomtörténeti eseményeinek, történéseinek elemzése kerül feldolgozásra a történelemtudomány módszereinek segítségével. A „történelem az élet tanítómestere” írta Herodotosz, s ennek igazságát a ma embere is el kell, hogy ismerje. A mindenkori társadalmak egyes rétegeinek mindennapi életéhez hozzátartozott a mozgás, a testnevelés, a testkultúra, ennek - szűkebb, vagy szélesebb értelemben vett - jelenségeinek tudományos igényű feldolgozására és publikálására vállalkozhatnak a leendő disszertánsok. A tudományos módszerek alapvetően a történelemtudomány módszereit kell, hogy kövessék, elsősorban az elsődleges forrásokra (archívumok, levéltárak anyagai), majd a másodlagos forrásokra (média anyagok, monografikus feldolgozások) helyezett hangsúllyal. A témá(k)hoz szorosan hozzátartozik a „rokontudományok” (politológia, szociológia, neveléstörténet) tudományos ismereteinek és módszereinek elsajátítása és felhasználása is. Az „altémák” nagyobb százalékban a magyar testnevelés és sporttörténet témaköreit érintik, hiszen a magyar nyelvű történeti „források” és „szakirodalmak” egyrészt számunkra érthetőek, másrészt - és nem utolsósorban - számunkra fontosak. De természetesen nem elhanyagolandóak a külföldi országok ez irányú történéseivel, tanulságaival való összevetések, összehasonlítások sem.
A témában készülő disszertációk a magyar társadalomtörténet egy eddig igen „elhanyagolt”, tudományos módszerekkel nem feldogozott területének fejlődéséhez, fejlesztéséhez járulhatnak hozzá.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2016-12-31


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )