Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás János Katona
Atomerőművek súlyos balasetei kezelésére szolgáló létesítmények tervezési elvei

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
architecture
Marcell Breuer Doctoral School

Thesis supervisor: Tamás János Katona
Location of studies (in Hungarian): PTE-PMMIK
Abbreviation of location of studies: O_st


Description of the research topic:

A kutatás tárgyát a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálata alapján elhatározott intézkedések tervezési alapjának (földrengés, meteorológiai hatások, stb.), szerkezeti-funkciónális követelmények és megfelelőségi kritériumok elemzése, kidolgozása, meghatározása képezi. Ennek során:

(1) meg kell határozni, milyen veszélyeket és milyen gyakorisági szintig kell a tervezéskor figyelembe venni, hisz itt az atomerőmű tervezési alapját meghaladó állapotokról van szó;

(2) meg kell határozni a szabványos eljárások alkalmazhatóságának és alkalmazásának korlátait, különös tekintettel a földrengés-terhekre és a talajfolyósodás figyelembe-vételére;

(3) igazolni kell, hogy a tervezés adekvát módon kezeli a tervezés alapját képező extrém külső hatásokat a balesetkezelés speciális szerkezeti és funkcionális szempontjai szerint;

(4) értékelni kell a létesítmény eseményt követő állapotát, egyfelől a post-event intézkedések meghatározásához, másfelől annak igazolására, hogy a létesítmény biztonságos.

A téma multidiszciplináris, a kidolgozás súlypontja építőmérnöki, de gépészeti és nukleáris-technológiai ismeretek integrálására is szükség van.

A vizsgálat jellegét tekintve elméleti, de műszaki koncepciók kritikai összehasonlító elemzését és az elérhető nemzetközi példák értékelését is magában foglalja.

Required language skills: magyar
Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )