Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Csűry
Pragmatikai célú számítógépes szövegszerkezeti és -jelentéstani kutatások

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: István Csűry
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 425/a. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

A szövegtani/diskurzuselemzési hagyományban az intenzív - csekélyebb adatmennyiség kvalitatív vizsgálatára alapozó - kutatás meghatározónak tekinthető. Ugyanakkor annak felismerése nyomán, hogy ilyen módon csupán korlátozott körű/érvényességű megállapítások tehetők a különböző diskurzussajátosságokról, mára erőteljessé vált az extenzív - statisztikailag releváns adattömeg kvantitatív feldolgozásából kiinduló - szövegvizsgálat is. Ennek több területe, iránya és eszköze létezik. A diskurzusnak mint a rámutató-következtetéses kommunikáció eszközének és produktumának a tudományos megismerése, rendszeres és átfogó vizsgálata feltételezi ezt a megközelítésmódot, és számos, önmagában is kiterjedt kutatásokat kívánó részfeladatot ad.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )