Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A francia visszaható ige mai rendszerének kialakulása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Sándor Kiss
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 427. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

Kiterjedt korpusz – elsősorban informatizált adatbázisok – alapján elvégzendő a mai francia visszaható ige használatainak szemantikai osztályozása, a megfelelő egyszerű igével fenntartott különböző transzformációs kapcsolatok figyelembe vételével. Választ kell keresni arra a kérdésre, hogyan alakult ki a visszaható ige heterogén szemantizmusa az ófrancia korszaktól kezdve, milyen természetű igék esetében maradt döntő az eredeti visszaható jelentés, és mennyiben alkalmazható a tranzitív igék mellett fellépő visszaható igékre a „derivált intranzitivitás” fogalma. Vizsgálandó, hogy milyen szintaktikai kényszerek és lexikai preferenciák szabták meg az igei tartalom ‘nem-aktív’ prezentációján belüli határokat (szenvedő ige ~ visszaható ige ~ intranzitív értékkel használt tranzitív ige). Felmerül továbbá, hogy a visszaható ige milyen szintaktikai mechanizmus révén válik bizonyos körben általános alany jelölőjévé. A nyelvtörténeti értelmezésben bemutatandó az ökonómia és a disztinktivitás elvének érvényesülése. Kívánatos a tipológiai kitekintés.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )