Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A Domonkos-kódex és latin forrásai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Ilona M. Nagy
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. Főép. 403/2. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

Általános tájékoztató a téma tágabb hátteréről:
A Régi Magyar Kódexek sorozat kiadásának előrehaladása a kódexek magyar szövegének megbízható közlésével, a vonatkozó szakirodalom összefoglalásával, az eddig feltárt források összegzésével kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy egyre inkább reális célként tűzhető ki a magyar nyelvű kódexek forrásokkal szembesített kiadásainak elkészítése is. (A közel félszáz magyar nyelvű kódex közül eddig kilencnek van ilyen szövegkiadása.) A forrásokat is közlő kiadások léte pedig minőségileg más értékelését teszi lehetővé e fontos szövegcsoportnak. Azok segítségével közelről, lépésről lépésre követhetjük nyomon azt a folyamatot, melynek során a középkori (elsősorban nyugati keresztény) európai műveltség magyar nyelven is megszólalhatott.
A debreceni nyelvészeti doktori iskola klasszika-filológiai alprogramjának szövegfilológiai részterülete megfelelő szakmai hátteret nyújt az ilyen jellegű munkákhoz, amelyek alapját elsősorban a klasszika-filológia textológiai módszereinek adaptálása jelenti. Ugyanakkor más szakterületekkel (magyar nyelvészet, irodalom, történelem, stb.) való együttműködés is fontos része a témának, a szöveginterpretáció aktuális irányától függően.

*

A kidolgozásra javasolt Domonkos-kódex (1517) – Szent Domonkos életének és működésének rajza – a Ráskay Lea leírásában fennmaradt kódexek egyike. Modern kiadásban hozzáférhető a Régi Magyar Kódexek sorozat 9. kötetében (Bp., 1990). A magyar kódexirodalom összességét tekintve a Ráskay által másolt szövegek állnak a legközelebb ahhoz, hogy mint összefüggő szövegcsoport tanulmányozhatók legyenek a források tükrében (megvan a PéldK. és a CornK. forrásokkal ellátott kiadása, belátható időn belül hozzáférhető a MargL., készülőben a HorvK., az utóbbi kettő munkálatai szintén Debrecenben folynak).
A dolgozatíró feladata a DomK. szövegének és latin forrásainak összevetése; a forrásokkal ellátott szöveg nyelvi és művelődéstörténeti szempontú kommentálása; a latin források által nyújtott minta (nyelvi szintek, írói szándékok stb. szerint) elemeinek megállapítása, kitekintéssel az európai középlatin kontextusra is, a latin minta magyar recepciójának, adaptálásának értékelése.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )