Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Téma-réma tagolás a francia összetett mondatban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Franciska Skutta
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 427. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

A ma használatos legismertebb francia nyelvtanok a mondat téma-réma tagolását szinte kizárólag az egyszerű mondat keretében vizsgálják, míg az összetett mondat téma-réma szerkezetével kapcsolatban csak elszórtan találhatók rövid megjegyzések (vö. M. Riegel, et al., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 1994). A francia összetett mondat mind teljesebb leírása érdekében ezért célszerűnek látszik a téma-réma tagolás vizsgálata. Amellett, hogy az összetett mondat egyes tagmondatain belül - az egyszerű mondathoz hasonlóan - szükségképpen megvalósul a téma-réma tagolás, feltételezhető, hogy a tagmondatok közötti - alapvetően sorrendi - viszonyok a teljes mondat vonatkozásában tükrözik a téma-réma (ill. kiindulópont-végpont) tagolás lehetőségeit. A leírásban - eltérő mondattani kötöttségeik miatt - elkülönítendők az alá-, ill. mellérendelések. Az alárendelésben a határozói alárendelt tagmondatok - viszonylagos mozgási szabadságuk következtében - egyaránt képviselhetik a mondat egészében a témát, ill. a rémát; ezzel szemben a kompletív, ill. a relatív alárendelt tagmondatok kötött (főmondat utáni) helye a teljes mondat szempontjából szokásosan a réma kifejezését biztosítja, s így e tagmondatok téma-szerepbe csak bizonyos - részletesebben leírandó - mondattani műveletek révén kerülhetnek. Az előbbiekkel ellentétben a mellérendelt tagmondatok azonos mondattani szintje és nagyobb függetlensége miatt a teljes mondat téma-réma tagolása valószínűleg más, inkább a mondaton kívüli szövegkörnyezet tematikus progressziójának felel meg, s így a leírás nem annyira mondattani, mint inkább szövegnyelvészeti keretben történhet. A vizsgálathoz célszerű francia nyelvű korpusz használata.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )