Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Plauzibilis érvelés a pragmatikában, generatív szintaxisban és a kognitív metaforaelméletben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Csilla Rákosi
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 126. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

A generatív nyelvészet kialakulásával összefüggő elméleti nyelvészeti irányzatok jelentős része megkérdőjelezetlenül és gyakran reflektálatlanul elfogadja az analitikus tudományelmélet deduktív-hipotetikus normarendszerét; így – többek között – azt az elvet is, hogy a tudományos elméletek végső formája nem tartalmazhat utalást azokra a heurisztikus módszerekre, amelyek az elmélet hipotéziseinek felfedezéséhez vezettek. Ugyanakkor azonban az elméletekben alkalmazott érvelésmódok rekonstruálása igen sok esetben azt mutatja, hogy a nyelvészek a gyakorlatban plauzibilis következtetések segítségével, ciklikusan és prizmatikusan érvelnek. Mindez jól motiválja a plauzibilis érvelés sajátosságaira vonatkozó vizsgálódásokat, melyek kiterjedhetnek különböző argumentációs technikák elemzésére, az adatok és az elmélet hipotézisei között fennálló viszony strukturális aspektusaira, esettanulmányok segítségével különböző nyelvészeti elméletek (pl. pragmatikai elméletek, generatív szintaxis, kognitív metaforaelmélet) jellegzetes heurisztikáinak feltárására.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )