Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Sándor Maticsák
A Középső-Volga-vidék helynévtani kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Sándor Maticsák
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 336/a. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

A Középső-Volga-vidék névtipológiai szempontból fontos vizsgálati terep, ugyanis három nyelvcsalád (finnugor: mordvin, cseremisz; török: tatár, csuvas; indoeurópai: orosz) képviselői élnek ezen a területen. A vizsgálat elsődleges tárgya a mordvin település- és víznevek rendszere: az egymásra épülő kronológiai rétegek meghatározása (az ún. Volga–Oka népesség neveitől a mai mordvin és orosz eredetű nevekig), a legfőbb névtípusok leírása (szintagmatikus szerkesztéssel, morfematikai úton, jelentésbeli névalkotással, ill. szerkezeti változással alakult nevek) és a mordvin–orosz együttélés névrendszerben is kimutatható hatásának bemutatása (fonetikai, morfológiai és szemantikai adaptáció).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )