Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Sándor Maticsák
A grammatikalizáció kutatása a finnugor nyelvekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Sándor Maticsák
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 336/a. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

A grammatikalizációs folyamatok vizsgálata az utóbbi időben a finnugrisztikában is egyre nagyobb szerepet kap. A kisebb finnugor nyelvek esetében a vizsgálati korpuszt elsősorban a XIX. század végének és a XX. század végének bibliafordításai alkotják. Ezek segítségével történeti vizsgálatokat végezhetünk: mikor s milyen mértékben agglutinálódott, ill. agglutinálódik egy-egy önálló szó képzővé vagy raggá. A kutatások érintik a nyelvújítás kérdéseit is: az új fogalmak megnevezésére szolgáló új lexémák gyakran elvont jelentésű, grammatikalizáció útján létrejött képzőket tartalmaznak.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )