Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Szántai
Valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mathematics and computing
Doctoral School of Mathematics and Computer Science

Thesis supervisor: Tamás Szántai
Location of studies (in Hungarian): BME Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék
Abbreviation of location of studies: BME


Description of the research topic:

Az elmúlt évtizedek során az együttes valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek vizsgálatakor alap feltételezés volt az, hogy a modellből származtatható nemlineáris programozási feladat mind az elmélet, mind a numerikus megoldhatóság szempontjából kellemes matematikai tulajdonságokkal rendelkezzen. Ez vezetett többek között a logkonkáv mértékek elméletének a kidolgozásához is. Azóta bebizonyosodott azonban, hogy a gyakorlatban felmerülő, valódi alkalmazások viszonylag ritkán tesznek eleget az ehhez szükséges feltételeknek. A számítástechnikai eszközök hatékonyságának drasztikus növekedése ma már lehetővé teszi azt, hogy olyan modelleket is vizsgálhassunk, amelyekből származtatható optimalizálási feladatok nem rendelkeznek megfelelő konvexitási tulajdonságokkal, illetve diszkrét valószínűség eloszlásokat, valamint döntési változókat is tartalmaznak. A PhD kutatási téma célja olyan új, akár csak heurisztikus optimalizálási algoritmusok kifejlesztése és számítógépes megvalósítása, amelyek a véletlen hatások jelenléte mellett is képesek az ilyen típusú feladatok optimális, vagy ahhoz közeli megoldásainak megbízható megkeresésére.

Required language skills: angol
Further requirements: 
Operációkutatási és valószínűség számítási ismeretek, számítógépes programozási gyakorlat

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )