Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mikrobiológiai korrózió tanulmányozása szubnanométeres bevonatokkal ellátott fémfelületeken

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pannon University, Veszprém
chemistry
Doctoral School of Chemistry and Environmental Sciences

Thesis supervisor: Tamás Kristóf
Location of studies (in Hungarian): PE-MK, Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék
Abbreviation of location of studies: PE-KI


Description of the research topic:

Alapkutatási szinten régóta ismert a mikrobiológiai korrózió veszélyének kitett szerkezeti fémek vékonybevonatokkal (pl.: Langmuir-Blodgett egy- és többrétegű molekuláris, grafitos ágyba ágyazott nanoméretű gyémánt vagy szerves polimer vékonyfilm bevonatokkal) történő védelme. Ezek a felületmódosítások a hordozó felületi energiájának változtatását és a fluidum közeg felületi feszültségének célzott módosítását, hangolását célozzák, legtöbb esetben a mikroorganizmusok biokémiai igényének célzott manipulálása, szabályozása mellett (a fluidum tömbfázisában állandó inhibitorkoncentráció fenntartásával). Az eddigi eredmények inkább elméleti jelentőségűek és/vagy az eljárások az ipari gyakorlatban nehezen kivitelezhetőek.
A kutatás célja olyan eljárás kidolgozása e területen, amely - az eljárás alapkutatási szempontból újdonság jellegén túl - az iparban is széleskörűen alkalmazható, elsősorban fosszilis energiahordozók szállítására alkalmazott csővezetékek szerkezeti (fém) elemeinek hatékony és hosszú távú korrózióvédelmére (a szigorú környezetvédelmi előírások betartásával).
A kutatási feladat fontos része a fémek mikrobiológiai korróziója irodalmának átfogó, részletes feltárása és értékelése. A kísérleti feladat többféle módon és mértékben funkcionalizált expandált grafit (grafén) előállítása, egyszerű és komplex geometriájú és összetételű fémötvözetek felületeinek elektroforetikus módosítása (bevonásuk grafénnel) az elektrokémiai (migrációs) módszerek paramétereinek finomhangolásával (erős fém-grafén kötés kialakítása érdekében), illetőleg a fémfelületek utólagos passziválása a fedetlen területeken hidrofil és lipofil közegekben való alkalmazásokra. További feladat az előállított minták átfogó abiotikus és biotikus korróziós tesztje többféle fizikai-kémiai paraméter mellett, mely magában foglal fizikai, kémiai/elektrokémiai és biológiai elemzéseket is (ez utóbbit együttműködésben).
A munka legfontosabb célkitűzései a bevonatok kiterjedtségének és adhéziójának optimalizálása (összefüggő, erős és tartós bevonatok előállítása), és alkalmazásorientált utókezelési eljárások kidolgozása és tanulmányozása a maximális korrózióvédelem elérése érdekében.
A korróziós/vízkémiai kutatásoknak a Pannon Egyetem Kémia Intézet Fizikai Kémia Intézeti Tanszékén több évtizedes hagyománya van. Az elméleti elektrokémiai és vízkémiai eredmények mellett sikeres méréstechnikai fejlesztések szolgáltatnak megfelelő hátteret a tervezett kutatásokhoz. Az Intézeti Tanszék munkatársai számos olaj-, autó- és nukleáris ipari korróziós probléma megoldásában működtek közre eredményesen, és a fent célul kitűzött eredmények felhasználására ezeken a területeken számítani lehet.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )