Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csilla Csák
A humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
law
Ferenc Deak Doctoral School of Law

Thesis supervisor: Csilla Csák
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

Az agrárüzemrendszer alanyi (szervezetrendszer) és tárgyi (termőföld tulajdoni és használati viszonyok) oldalának történeti dogmatikai és jogösszehasonlító átfogó elemzése.

A vidékfejlesztés feltételeinek, korlátainak feltárása, különös tekintettel a speciális pénzügyi és adójogi, támogatási és finanszírozási kérdésekre.

A fenntartható fejlődés szociális, foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és környezeti szegmenseinek nemzetközi és hazai prioritásai és eredményei a jogalkotási folyamatban.

A környezetjog felelősségi rendszerének dogmatikai megalapzása és rendszere a polgári jogi, közigazgatási jogi (szabálysértési), büntetőjogi területeken hazai és nemzetközi kitekintéssel.

Az energiajog rendszere, különös tekintettel a hagyományos és a megújuló energiaforrások jogi szabályozására.

Az agrár és környezetjogi nyilvántartások összefüggései, anomáliái, és továbbfejlesztésének lehetséges alternatívái az ingatlannyilvántartás, földhasználati nyilvántartás, MePar, VINGIS stb. és a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program tükrében.

A speciális (humán és természeti erőforrásokhoz kapcsolódó) szakigazgatási rendszer és a szakhatósági normák továbbfejlesztésének kérdései a hazai és a nemzetközi szabályozás tükrében.

A téma konkretizálása a jelentkezőkkel egyeztetett kutatási terv szerint történik.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )