Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
András Torma
A közigazgatás korszerűsítésének megalapozása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
law
Ferenc Deak Doctoral School of Law

Thesis supervisor: András Torma
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

Közigazgatási jog: A közigazgatási jog a magyar jogrendszer legnagyobb ágaként a közigazgatás (vagyis egyfelől államigazgatás - tehát a kormány, a minisztériumok, az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, és a dekoncentrált szervek - másfelől pedig az önkormányzati igazgatás) szervezetét, személyzetét, eljárását (ide értve a szabálysértési jogot is) és a működésével kapcsolatos társadalmi viszonyokat szabályozza. Mindezek a területek egyesével, és összességükben is a kutatási területet képezik.

Az európai közigazgatás: Az Európai Unió közjoga, és különösen az iztézmény-rendszere és a tagállamok közigazgatási szervei közötti sajátos, rendkívül összetett kapcsolatrendszer képezi a kutatási terület súlypontját, ide értve a regionalizmus (NUTS-rendszer, a társadalmi-gazdasági kohézió, a Strukturális Alapok felhasználása és a helyi önkormányzatok) kérdéseit is.

Jogi informatika: A jogi élettel kapcsolatos információk kezelésének a tudománya e jogterület, amely gyakorlatilag átfogja az egész jogrendszert, annak minden ágát. A kutatási terület az összefüggésekre, az általános tendenciákra és az általános törvényszerűségekre koncentrál, kiemelt figyelemmel a közjogi jogintézményekre: információs társadalom, elektronikus közigazgatás, elektronikus aláírás, adatvédelem, elektronikus nyilvántartások stb.

A szervezési és vezetési ismeretek: A kutatási terület középpontjában a szervezetek - és különösen a közjogi szervezetek - általános törvényszerűségeinek feltárása, összegyűjtése és elemzése áll, ide értve a vezetés kérdéseit is.

A téma konkretizálása a jelentkezőkkel egyeztetett kutatási terv szerint történik.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )