Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Miklós Szabó
Hagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
law
Ferenc Deak Doctoral School of Law

Thesis supervisor: Miklós Szabó
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

Jogdogmatika: A jogdogmatika története és irányzatai; a jogdogmatika alapproblémái; a jogdogmatika eszköztára; következtetés, igazolás és érvelés jogkérdésben; következtetés, igazolás és érvelés ténykérdésben.

Jog és logika: A logika elmélete; logika-történet és logikai rendszerek; a klasszikus logika fő fogalmai és eljárásai, deviáns logikai rendszerek; jogi logika - jog és logika.

Jog és nyelv: Nyelvészet és nyelvfilozófia; a jog nyelvi dimenziója; nyelvhasználat a jogi eljárásban; jogi beszédaktusok; jogi fogalmak; a jogi szemiotika egyes kérdései; a jogi nyelv mint szaknyelv.

Jogelmélet: A politikai és jogi eszmék története; a jog elméleti és gyakorlati filozófiai megalapozása; irányzatok a jogelmélet körében; analitikai jogelmélet; tartalmi jogelmélet; intézményelmélet; kritikai jogelmélet.

A téma konkretizálása a jelentkezőkkel egyeztetett kutatási terv szerint történik.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2016-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )